TPMS בקרת לחץ אויר בגלגלים

Tire Pressure Measuring System , הינה מערכת בכלי רכב מודרניים המנטרת את לחץ האוויר בגלגלי הרכב ומתריעה בפני הנהג על שינויים פתאומיים בלחץ האוויר באמצעות נורת חיווי בלוח השעונים. כידוע, לחץ אוויר מדויק תורם לאורך חיי הצמיג, נוחות ובטיחות הנסיעה וכן לשיפור צריכת הדלק.

TREADWEAR

מקדם שחיקה לצמיג. לכל צמיג יש נתון שמעיד על קשיחות הגומי ועמידותו לבלאי. הנתון הוא נתון מספרי, וככל שהמספר שמופיע נמוך יותר, כך יהיה הצמיג דביק ואוחז יותר, עד למינימום של 120. מבחינת החוק מספר זה מייצג את המינימום הנדרש ע"מ להיות חוקי לשימוש בנסיעה יום יומית.

מגדש טורבו Turbo

רכיב במנועים בתצורת "יניקה מאולצת". שמו נגזר מאופן הפעולה שלו שכן מדובר בטורבינה המונעת באמצעות גזי הפליטה הנפלטים בתהליך הבעירה הפנימית. הטורבינה מסתובבת במהירויות של עד 160,000 סל"ד ובתורה מסובבת את המגדש אשר תפקידו לדחוס אוויר בלחץ גבוה לסעפת היניקה. בין הטורבינה והמגדש מחבר ציר מתכת. ישנן טכנולוגיות רבות ליצירת מגדשי טורבו, בהתאם לצרכי המשתמש, […]

מומנט Torque

מומנט הוא כוח סיבובי סביב ציר, שנובע מכוח המופעל בניצב לזרוע. יחידת המומנט המקובלת היא N*m (ניוטון*מטר), יחידה נוספת הנמצאת בשימוש היא קג"מ (קילוגרם*מטר) .מומנט של 1 קג"מ הוא גם 9.81 ניוטון*מטר. הפעלת כוח של 1 ניוטון על זרוע של 1 מטר תניב מומנט של 1 ניוטון*מטר.לעיתים, אפשר יהיה להבין מהנתון הזה מה אופיו של […]

ממיר מומנט Torque

מחליף את המצמד בתיבת הילוכים אוטומטית פלנטרית. מנגנון זה יוצר חיבור בלתי ישיר בין המנוע לתיבת ההילוכים, כדי לאפשר ניתוק חופשי ביניהם ללא התערבות הנהג (הניתוק, הנחוץ בעת עצירה ובעת העברת הילוך, נעשה בתיבת הילוכים ידנית באמצעות המצמד). בעוד שמצמד יוצר חיבור פיזי ישיר בין המנוע לתיבת ההילוכים, ממיר המומנט מעביר את הכוח דרך ממסר […]

רצועת (שרשרת) תזמון Timing

אחד הרכיבים החשובים ביותר במנועי בעירה פנימית. המונח נובע מעצם פעולת הרכיב (רצועה או שרשרת) אשר מחבר בין גל הארכובה לגל הזיזים ומתזמן את פעולת כל חלקי המנוע. כך למשל כאשר הבוכנה מבצעת את פעולת הדחיסה גם שסתומי היניקה וגם שסתומי הפליטה צריכים להיות סגורים, במהלך שלב "העבודה" הניצוץ צריך להגיע בזמן וכן הלאה. במידה […]

תיבת העברה TransferCase טרנספר

בכלי רכב המיועדים לשטח נמצא בד״כ תיבת העברה. לתיבה שני תפקידים – לחלק את הכוח מהמנוע גם לציר הקדמי וגם לציר האחורי (הנעה 4X4) ושינוי יחס ההעברה מיחס העברה גבוה (High) המשמש לנסיעת כביש (וגם לחלק מנסיעות השטח) ליחס העברה נמוך (Low) המיועד להתגברות על מכשולים קשים. ביחס ההעברה הנמוך יש העדפה של מומנט על […]

TCS

Traction Control System , מערכת בקרת אחיזה/משיכה. מערכת זו כוללת מערך חיישנים ברכבת הכוח של כלי הרכב, תפקידה לוודא שהגלגל מסתובב במהירות שבה כלי הרכב נוסע בפועל, במילים אחרות למנוע איבוד אחיזה יזום / "פרפור".