מקדם שחיקה לצמיג. לכל צמיג יש נתון שמעיד על קשיחות הגומי ועמידותו לבלאי. הנתון הוא נתון מספרי, וככל שהמספר שמופיע נמוך יותר, כך יהיה הצמיג דביק ואוחז יותר, עד למינימום של 120. מבחינת החוק מספר זה מייצג את המינימום הנדרש ע"מ להיות חוקי לשימוש בנסיעה יום יומית.