שם לסוג של מבנה בעולם בולמי הזעזועים. השם מעיד כי לבולם יש מיכל שמן/גז חיצוני והוא מחובר כחלק אינגרלי לגוף הבולם דרך גשר עליון שיאפשר זרימת שמן למיכל.