מכונית בטיחות/ תפקידה לבקר ולהגביל את הקצב של מכוניות המירוץ במסלול מירוצים בהקפות חימום, מצב של תאונה על המסלול, או במצב של זינוק בתנועה  (Rolling Start).