ציר ראשי הרץ לאורך המנוע ונתמך ע"י המיסבים הראשיים. תפקידו של גל הארכובה הוא להפוך את התנועה האנכית של הבוכנות לתנועה סיבובית אשר תועבר בסופו של דבר לגלגלים. אל גל הארכובה מתחברים הטלטלים אשר מתחברים לבוכנות וכן גלגלי שיניים המאפשרים קישור בין גל הארכובה לגל הזיזים באמצעות שרשראות או רצועה לשם הבטחת תזמון מדוייק של פעולות המנוע.