מערכת בטיחות למניעת גניבה של כלי רכב. המערכת אינה מאפשרת את הנעת המנוע בדרכים שונות כגון נטרול ההצתה, נטרול אספקת הדלק וכו'. לרוב ניתן לנטרל את משבתי המנוע באמצעות הקשת קוד (מערכות בהתקנה מקומית) או לחילופין באמצעות שבב המותקן בשלט או במפתח הרכב (מערכות מובנות מהיצרן).