Electronic Stability Program , מערכת בקרת יציבות. מערכת זו כוללת בתוכה את הABS+EBD+TCS- סינרגיה של המערכות יוצר מצב שבו כלי הרכב "יודע" לבקר את עצמו בזמן אמת ולהגיב במקרה הצורך, כלומר – במצב של איבוד אחיזה (תת היגוי/היגוי יתר) המערכות הרלוונטיות ייכנסו לפעולה (השוואת מהירות סיבוב הגלגל למהירות שבה כלי הרכב נוסע), מניעת נעילת הגלגלים (לאפשר היגוי בבלימה חזקה) ופיזור עומס הבלימה בצורה מדודה ומבוקרת בהתאם לסיטואציה הנתונה (לאפשר לכלי הרכב לבלום בקו ישר).