Electronic Brake Distribution , מערכת לחלוקת עומסי הבלימה. מערכת זו מאפשרת לכלי הרכב לבלום בקו ישר, במצבים של חוסר אויר באחד הגלגלים, כביש רטוב חלקית, ירידה לשול (כורכר, חול וכו'). מערכת זו תחלק את עוצמת הבלימה בין הגלגלים בצורה כזו שתאפשר בלימה מבוקרת ובטוחה, בקו ישר.