תפקידו של בולם הזעזועים הוא לרסן את האנרגיה בפעולת המתלה. בזמן פעולת הדחיסה (Compression) בולם הזעזועים סופג את האנרגיה, לפי עקרון הפעולה של הנעת נוזל והולכת חום. על ידי דחיקת בוכנה דרך שמן, מתפתח בתוך הבולם חיכוך הידראולי. החיכוך נחוץ כדי להתנגד לקיפוץ הלא מרוסן של המתלה. הנוזל ההידראולי שבגוף הבולם ("שמן"), נדחק דרך נקבים זעירים בבוכנה אשר מאפשרים מעבר של כמות שמן מועטה. התוצאה היא האטה של תנועת המתלה. חשוב לציין שכל בולם זעזועים הוא מערכת שיכוך תלוית מהירות. המשמעות היא שככל שהתנועה תהיה מהירה יותר כך ההתנגדות לתנועה שיפיק הבולם תהיה גדולה יותר.