כינוי לתופעה בה במהלך פנייה, הרכב נוטה פחות לתוך הפנייה מאשר הנהג כיוון. קדמת הרכב "מנסה" לצאת מרדיוס הפנייה ולמעשה להמשיך בקו יחסית ישר להפניית ההגה. לרוב תופעה זו מאפיינת במיוחד רכבים בעלי הנעה קדמית ומנוע קדמי בהם הסרן הקדמי צריך להתמודד גם עם העברת הכוח לכביש וגם עם כיוון הרכב. אך תת היגוי יכול להיגרם גם כתוצאת מכניסה לפנייה במהירות גבוהה מדי או תוך שימוש מוגזם בדוושת הגז. באופן כללי ניתן לפתור בעיה זו ע"י הקשחת המתלים בקדמת הרכב לעומת אחורי הרכב.