בכלי רכב המיועדים לשטח נמצא בד״כ תיבת העברה. לתיבה שני תפקידים – לחלק את הכוח מהמנוע גם לציר הקדמי וגם לציר האחורי (הנעה 4X4) ושינוי יחס ההעברה מיחס העברה גבוה (High) המשמש לנסיעת כביש (וגם לחלק מנסיעות השטח) ליחס העברה נמוך (Low) המיועד להתגברות על מכשולים קשים. ביחס ההעברה הנמוך יש העדפה של מומנט על גבי מהירות וע״י כך מתאפשרת נסיעה עם כח רב במהירות נמוכה ויכולת מוגברת לבלימת מנוע בירידה במהירות איטית.