חלק ברכב המאפשר את תנועת הרכב קדימה ואחורה תוך ניצול סיבובי המנוע והמרתם באמצעות יחסי העברה שונים בהתאם לצרכי נהיגה שונים. תיבות הילוכים ידניות עושות שימוש במצמד ובבורר הילוכים ידני בעוד תיבות הילוכים אוטומטיות עושות שימוש בלחץ הידראולי ובמחשב ע"מ לברור הילוכים. יחסי ההעברה השונים בגיר מאפשרים הספקים שונים של מומנט בהתאם לצרכי הנהיגה. כך למשל הילוכים נמוכים מפיקים מומנט רב לשם תחילת נסיעה ועליות תלולות בעוד ההילוכים הגבוהים אינם מפיקים מומנט כה גדול אך מיועדים למהירויות שיוט. בעוד תיבות הילוכים ידניות עדיין משתמשות באותו מנגנון קלאסי, תיבות ההילוכים האוטומטיות עברו שינויים משמעותיים לאורך השנים וכיום ניתן למצוא תיבות הילוכים אוטומטיות אשר מאפשרות חיסכון בדלק ואף ביצועים עדיפים על פני תיבות ידניות.