עקרון הפעולה פשוט. בדומה לתיבת הילוכים רובוטית בעלת מצמד בודד, גם תיבת הילוכים כפולת מצמדים היא בבסיס תיבת הילוכים "רגילה". מנוע חשמלי מתזמן את שילוב ההילוכים ופעולת המצמדים. שני מצמדים, למה? ישנו מצמד לכל קבוצת הילוכים, זוגית ואי-זוגית. מצמד אחד עובד על הילוכים 1-3-5 והשני על הילוכים 2-4-6. בזמן נסיעה התיבה נמצאת בהילוך מסוים, במקביל קבוצת ההילוכים השנייה גם משולבת והמצמד הנוסף מפריד ומונע את העברת הכוח עד לרגע המתאים. בזמן העברת הילוך, בהעלאת או הורדת הילוך, מנוע חשמלי משלב את המצמד של קבוצת ההילוכים 1-3-5 ומנוע נוסף מפריד את המצמד של קבוצת הילוכים 2-4-6. פרק זמן החלפת ההילוכים מתקצר,תגובה מהירה יותר=ביצועים טובים יותר.