הנהג לא מעורב בתהליכים הכלולים בהעברת ההילוכים אלא הם מתבצעים באופן אוטומטי על ידי המערכת. תיבה מסוג זה נפוצה בכלי רכב, לרוב תכלול בין 4 ל-6 יחסי העברה + הילוך אחורי. מדובר במנגנון סבוך בהרבה לעומת תיבת הילוכים ידנית: יש בו שסתומים הידראוליים וחשמליים רבים, יחידת פיקוד אלקטרונית, ממיר מומנט ורכיבים רבים אחרים הנוטים להתקלקל בתכיפות גבוהה יותר מאשר תיבה ידנית, בעיקר בשל התחממות הנוזל ההידראולי בעומס ואובדן תכונותיו המסככות.