במערכת תיזמון רגילה עם פאזות קבועות (ללא תיזמון משתנה), פאזות השסתומים, או נכון יותר זמני חפיפת* שסתומים סביב נקודה מתה עליונה של הבוכנה נקבעים כפשרה. להשגת הספק גבוה בסל"ד גבוה נדרשת חפיפת שסתומים גדולה. חפיפה גדולה מאפשרת פינוי מהיר של גזים שרופים ומילוי מהיר של הצילינדר בתערובת אוויר-דלק. לעומת זאת, בסל"ד נמוך-בינוני עדיף שהחפיפה תיהיה קטנה יותר או שווה ל 0. חפיפה קטנה משפרת את המומנט בסל"ד נמוך ואת התגובה לגז. כאמור, במערכת רגילה התיזמון הוא פשרה בין שתי הדרישות האלו.