תפקידו לפתוח מעבר ליציאת גזים מן הצילינדר אל סעפת הפליטה. השסתומים נפתחים על ידי מנגנון גל הזיזים בעיתוי המתאים ונסגרים באמצעות קפיצים חזקים.