מצב מסוים בנהיגת שטח בו שני גלגלים מצדו האחד של כלי הרכב (שמאל או ימין) נמצאים גבוה יותר משני הגלגלים המקבילים אליהם. מצב זה יכול להיות מסוכן לנהג מהסיבה שקשה לאמוד מתי הרכב יתהפך, בייחוד בכלי רכב עם מרכז כובד גבוהה.