אחד הרכיבים החשובים ביותר במנועי בעירה פנימית. המונח נובע מעצם פעולת הרכיב (רצועה או שרשרת) אשר מחבר בין גל הארכובה לגל הזיזים ומתזמן את פעולת כל חלקי המנוע. כך למשל כאשר הבוכנה מבצעת את פעולת הדחיסה גם שסתומי היניקה וגם שסתומי הפליטה צריכים להיות סגורים, במהלך שלב "העבודה" הניצוץ צריך להגיע בזמן וכן הלאה. במידה ותזמון הרכיבים לא יהיה מדויק, השסתומים ישארו פתוחים מעבר למידת הצורך, הניצוץ לא יגיע בזמן ובמקרה הטוב הספק הרכב יפגע ובמקרה הגרוע, עשוי להיגרם נזק בלתי הפיך למנוע.