טבעת הגבלה לפתח כניסת האויר בטורבו, במכוניות מירוץ עם מגדש טורבו. משתמשים ברסטריקטור על מנת לוודא שלכל המלחרים נקודת התחלה שווה מבחינת הטורבו. מקובל בקטגוריות מירוץ מסוימות, לא בכולן.