כינוי לתצורה מסוימת של צנרת היניקה ברכב. לרוב מערכות ראם-אייר מורכבות מכונס אוויר כלשהו בתא המנוע או מחוצה לו אשר מנתב את האוויר אל מסנן האוויר וממנו לכיוון המצערת. מערכת יניקה בתצורת ראם אייר מתוכננת לרוב בכדי להגביר את זרימת האוויר למנוע ובכך לגביר את כמות הדלק הנכנסת למנוע.