קפיץ שקוטר התיל לא קבוע ו/או המרחק בין כריכה לכריכה לא קבוע. קפיץ כזה יכול להתאים לשימוש במכוניות סטנדרטיות. קפיץ פרוגרסיבי מאפשר נוחות, ריסון וקשיחות באיזון שיתאים לתנאי נהיגה יומ-יומיים. קפיץ כזה יכול להיות רך בתחילת המהלך שלו (300 LBS) ההגיון הוא להיות "רך" יחסית ע"מ לאפשר שיכוך טוב של כביש משובש, קורדוריו וכו', לאחר כמה מ"מ של כיווץ הקפיץ הופך "קשה"(450LBS)   יותר לכיווץ – ע"מ להתמודד עם ריסון אנרגיה גדול יותר (פס האטה לדוגמא).