קפיץ שקוטר התיל קבוע לכל אורכו וגם המרחק בין כריכה לכריכה קבוע. בקפיץ  LBS 500לדוגמא, אם יונח עליו משקל של 500 LBS הקפיץ ישקע מ"מ 1 בדיוק. עוד 500 LBS ישקע עוד מ"מ, עד סוף המהלך שלו. לכן נקרא ליניארי. השימוש נפוץ מאד במכוניות מירוץ – בשימוש בקפיץ ליניארי או שילוב של שני קפיצים ליניארים על אותו בולם אפשר להגיע לכיול מתלים אופטימלי וגמיש בהתאם לכלי הרכב ותנאי הדרך.