זמן ההקפה המהיר ביותר במסלול יושג רק בנסיעה לפי הקו המהיר ביותר האפשרי בתוואי המסלול. קו המירוץ יהיה התקפי, לפי עקרונות SLOW IN FAST OUT , בלימות מאוחרות עד כמה שניתן, הצמדות לשיא הסיבוב (אייפקס) ויציאה רחבה עד כמה שהאספלט מאפשר.