עד אמצע שנות הארבעים של המאה העשרים נעשה שימוש בצמיגים דיאגונלים. בצמיג דיאגונלי מסודרות השכבות בצורה אלכסונית. שיטת הבניה הזאת של צמיגים חייבה חיזוקים רבים שהעלו את משקל הצמיג ופגעו בביצועיו ובנוסף הגבילו מאד את מהירות הרכב. בגלל שלל חסרונותיה נזנחה שיטה זאת והיום אין מייצרים יותר צמיגים דיאגונליים.