צמיגים המשלבים את האחיזה הגבוהה של צמיגי הסליקס עם יכולת פינוי המים של צמיגי כביש כלל עונתיים. צמיגים אלו אמנם מיועדים לשימוש רב עונתי והם חוקיים לכביש אך בתנאים יבשים הם מתעלים על פני צמיגי ביצועים רגילים.