שיפור נפוץ בעולם בכלי רכב 4X4 . עם תכנון נכון יביא לשיפור בזויות הגישה והנטישה של כל הרכב. ישנם סוגים שמתוכננים לאכלס כננת, תאורה נוספת, שאקלים, מתקן ג'ריקן ועוד.