בשונה ממנוע "רגיל" שהשמן נאגר באגן השמן (נמצא בתחתית המנוע/קרטר ונקרא גם עוקת השמן) במערכת עוקה יבשה, קיים מיכל מיוחד לשמן המנוע. השמן נשאב ע"י משאבה למקומות השונים במנוע, בסיום מחזור השימון/קירור השמן חוזר למיכל. שיטת תכנון זו מונעת קשיי סיכה במצב של כוחות G חזקים, אופיינית למכוניות מירוץ וכלי טיס.