סעפת יניקה ייעודית אשר מחליפה את סעפת היניקה המקורית והמגבילה של הרכב. לרוב, סעפות יניקה משופרות מתוכננות באופן שפותר את המגבלות הקיימות בסעפת המקורית. סעפות יניקה משופרות משמשות משפרי רכבים רבים הגודשים את רכביהם על מנת לאפשר למנוע "לנשום" באופן חופשי יותר ופחות מוגבל.