קיימים דיפרנציאלים "פתוחים" בעלי אופציה לנעילה מהמקור, וקיימים דיפרנציאלים "פתוחים" שאפשר להוסיף להם אופציה של נעילה. מכלול זה יימצא בעיקר ברכבי שטח ורכבי ראלי. דיפרנציאל נעול יוציא מהירות סיבוב זהה לשני הגלגלים, תמיד.(גם בפניה, מה שעלול לגרום לאיבוד אחיזה).

הנעילה היא למעשה, ביטול הדיפרנציאל. אנחנו מבחינים בין סוגים רבים של נעילות: חשמלית, בעלת פיקוד לחץ אוויר ומכנית, קבועה, נשלטת ואוטומטית.

במהלך נסיעה בשטח ניתן להגיע למצב של אובדן אחיזה מוחלט * בגלגל או שניים, מצב זה נקרא "הצלבה" – נעילת דיפרנציאל מסייעת להיחלץ ממצב זה.

נעילת דיפרנציאל/דיפרנציאל סגור יתאים לשימוש בכלי רכב  ** מיוחדים למרוצי דראג. כתוצאה מפרץ הכוח הרב שמועבר לגלגלים האחוריים ייתכן אובדן אחיזה, מצב שיוקצן עם דיפרנציאל פתוח. לכן, מרבית המכוניות המשתתפות במירוצי דראג עושות שימוש בדיפרנציאל נעול/סגור.