מכלול מכני שעליו מורכב הגלגל, הנאבה מאפשרת תנועה חלקה ומוגדרת של הגלגל.