כולל את כל מה שנע עם הגלגל 'מתחת' לקפיץ: כלומר, סה"כ המשקל של הרכיבים. הרכיבים כוללים את הגלגל (צמיג+ג'אנט), מערכת הבלמים (קאליפר, צלחת בלם, נאבה וכו') וחלקים מן המתלה עצמו (בולם, קפיץ, זרועות קישור, Ball-joints , וכו'). ככל שהמשקל הבלתי מוקפץ עולה המתלה נדרש להיות איכותי יותר כדי להצליח במשימת השיכוך. לפיכך, כדי לאפשר לגלגלים לעקוב בצורה אופטימאלית, נשאף למשקל בלתי מוקפץ נמוך ככל האפשר.