מרשל הוא מושג מעולם המרוצים המתאר את אחד התפקידים החשובים ביותר על המסלול בעת קיום מירוצים מוטוריים. המרשלים הם מעין שופטים המוצבים בנקודות שונות על המסלול ומפקחים על קיומו התקין של המירוץ מבחינת התקנון והבחינה הבטיחותית. הם דואגים לסימון המסלול, פינוי חפצים המסכנים את בטיחות המירוץ, עזרה למתחרים במקרה של תקלה ו/או תאונה, סימון, אזהרה במקרה תאונה והעברת הודעות לצוותי המירוץ (כגון מספר ההקפות שנותרו, סימון הקפה אחרונה וסיום המירוץ), וכל זאת בעזרת שלטים ודגלים. שמירותי שטח ארוכים הם גם אחראים על איוש נקודות הבקרה והתדלוק.