רכיב במערכת ההינע אשר תפקידו להפריד את המנוע מתיבת ההילוכים על מנת לאפשר העברת הילוכים בעת הצורך. בעת שחרור הדוושה ולאחר בחירת ההילוך, תנועת המנוע מתחברת חזרה לתיבת ההילוכים והשניים מסתובבים יחד במהירות מתואמת.