כשאומרים מנוע רוחבי מתכוונים למנוע טורי אשר טור הבוכנות שלו מוצב לרוחב המכונית במקום לאורכה במנוע טורי ״רגיל".