מנוע אשר שורף תערובת של אוויר ודלק במטרה לייצר כוח. על אף העבודה שהמונח מתאר כל סוג של מנוע בעל תנועת אנכית של בוכנות ואף מנועים רוטוריים, לרוב נעשה שימוש במונח על-מנת לתאר מנועי ארבע בוכנות בתצורת בנזין ודיזל. ארבעת הפעולות אשר מבצע המנוע על-מנת להפיק כוח הינן: יניקה, דחיסה, עבודה/בעירה, פליטה. מנועים שונים מבצעים את הפעולות באופן שונה אך המטרה נותרת זהה, הפקת הכוח המקסימלית מתערובת האוויר/דלק.