כינוי לתצורת מנוע אשר אינה עושה שימוש במגדש מסוג כלשהו (טורבו/על). במנועים מסוג זה יניקת האוויר מתבססת אך ורק על האוויר אשר המנוע יונק באופן עצמאי, במצב כזה המקסימום הוא כ- 0.3 באר, במנועים מוגדשים לעומת זאת הגבול נמתח רק כאשר המנוע אינו יכול לעמוד בהספקים שהוא מפיק.