חלק במערכת הפליטה בכלי רכב. תפקידו למזער את פליטת המזהמים, אשר נפלטים בעת פעולת המנוע לאוויר העולם. בממיר הקטליטי נוצרת פעולה כימית שבה שאריות פחמימניות מתהליך הבעירה נשרפות עד תום. הממיר הקטליטי ימוקם לרוב בין הדאון-פייפ לדוד המרכזי. רכבים בעלי ממיר קטליטי פולטים כעשירית מן המזהמים הנפלטים ע"י רכבים ללא ממיר.