מחליף את המצמד בתיבת הילוכים אוטומטית פלנטרית. מנגנון זה יוצר חיבור בלתי ישיר בין המנוע לתיבת ההילוכים, כדי לאפשר ניתוק חופשי ביניהם ללא התערבות הנהג (הניתוק, הנחוץ בעת עצירה ובעת העברת הילוך, נעשה בתיבת הילוכים ידנית באמצעות המצמד). בעוד שמצמד יוצר חיבור פיזי ישיר בין המנוע לתיבת ההילוכים, ממיר המומנט מעביר את הכוח דרך ממסר שמן הידראולי, דבר שגורם לאיבוד כוח, נתון תאוצה נחות לעומת תיבת הילוכים ידנית ולצריכת דלק גבוהה יותר מאשר תיבת הילוכים ידנית. בממירי המומנט החדישים קיים מנגנון אשר "נועל" את ממיר המומנט במהירויות שיוט גבוהות ומאפשר חיסכון מסוים בצריכת הדלק.