חלק פלסטיק באחורי האופנוע עליו מורכבים, לרוב, הפנס האחורי, פנסי האיתות ומספר הרישוי.