מוט מתכת עגול אשר מחבר בין הגלגלים באותו סרן. תפקידו העיקרי הוא להעביר חלק מן העומס על המתלה בצד אחד לצד השני של הרכב ובכך להפחית את זווית הגלגול, להגביר את האחיזה ולאפשר פנייה במהירות גבוהה יותר. המוט המייצב מקשיח את התנהגות הרכב ומבטיח התנהגות חדה יותר בעת הפניית ההגה. לרוב, מוט מייצב בסרן הקדמי יפחית תת היגוי בעוד מוט מייצב בסרן האחורי יעודד היגוי יתר. עוד על מוטות מייצבים קרא כאן.