ההתנגדות לזרימת גזי הפליטה מחוץ לתא הבעירה במנוע הנגרמת כתוצאה ממערכת של ממירים ועמעמים אשר מאיטים את זרימת גזי הפליטה במטרה להשתיק את פעולת המנוע ולהפחית את פליטת המזהמים. בעוד יצרני הרכב מחוייבים לתקנות זיהום אוויר ורעש מחמירות, משפרי רכבים במדינות רבות מתעלמים מתקנות אלו ומשפרים את רכביהם בכדי להפחית את תופעת הלחץ הנגדי. עם זאת, מנועי בעירה פנימית זקוקים לרמה מסוימת של לחץ נגדי בכדי לפעול בצורה עגולה ולכן הפחתת הלחץ בצורה דרסטית עד כדי ביטולו עלולה לא רק לא להועיל לרכב אלא אף להזיק לו.