הכננת מורכבת מגליל סובב עליו מתלפף כבל. את הגליל ניתן לסובב באמצעים שונים. ניתן למצוא כננות הידראוליות, פנאומטיות, מכניות וחשמליות. בישראל מותרות בעיקר כננות בעלות הפעלה חשמלית ואלה הן הנפוצות ביותר ברכבי שטח. במשאיות גרר ניתן למצוא גם כננות הידראוליות. השימושים הנפוצים בכננות בכלי רכב הם שימושים לצורך חילוץ כלי רכב תקועים או הפוכים ועזרה עצמית לרכבי שטח במעברים בהם העבירות קשה במיוחד.