מבנה מצינורות ברזל המכופפים ומחוברים יחדיו (לעתים בריתוך ולעתים ע״י ברגים) ביניהם ולשלדת כלי הרכב. המבנה מקשיח את שילדת הרכב ומהווה סביבה מוגנת ליושבים בו. מאפשר נסיעה במהירויות גבוהות מאד תוך שמירה על רף בטיחות גבוה. כלוב בטיחות הוא דרישה בסיסית ברוב הקטגוריות של מרוצי המכוניות .FIA –ונבנה ע״י כללים ברורים של ה