מונח המתייחס לזווית שנוצרת בין מרכז ציר ההיגוי לבין האנך. זווית זו הינה משמעותית בכיוון צמיגי הרכב הקדמיים לשם השגת התנהגות דינמית אופטימלית. לזווית הקסטר אין השפעה על גלגלי הרכב אשר אינם שולטים בהיגוי. זווית קסטר גדולה גורמת לגלגל לשאוף להתמרכז ומגבירה את הפידבק ואת הכוח הנדרש לסיבוב ההגה.