מונח המתייחס לזווית נטיית גלגלי הרכב ביחס לציר האנכי. זווית זו הינה משמעותית בכיוון צמיגי הרכב לשם השגת התנהגות דינמית אופטימלית. זווית קמבר שלילית משמעה הטיית חלקם העליון של הגלגלים כלפי פנים. זווית קאמבר חיובית משמעה הטיית חלקם העליון של הגלגלים כלפי חוץ.