כיוון גלגלי הרכב בצורה כזו שהמרחק ממרכז הגלגל הימני למרכז הגלגל השמאלי, באותו סרן, שונה בין קדמת הגלגלים לאחוריהם. התבדרות אופנים פנימה (Toe-in) משמעה שהמרחק ממרכז הגלגל הימני למרכז הגלגל השמאלי קצר יותר בקדמת הגלגלים מאשר בחלקם האחורי. בעוד התבדרות פנימה מוסיפה לפידבק המתקבל מההגה, התבדרות החוצה מחדדת את הפניית ההגה מאוד אך עשויה להפוך את הרכב ל"עצבני" בשיוט.