תופעה שכיחה בנהיגת כלי רכב 4X4 בשטח. הצלבה היא מצב שבו 2 גלגלים על אותו אלכסון נמצאים באוויר או באיבוד אחיזה כתוצאה מסוג הקרקע, לדוגמא: גלגל קדמי ימיני+גלגל אחורי שמאלי נמצאים באוויר, הדיפרנציאלים (הקדמי והאחורי) יעבירו את הכוח אל הגלגלים הנ"ל והרכב יישאר במקום.

ניתן להתגבר על הצלבה באופנים שונים החל בבחירת נתיב טובה יותר, עבודה עם בלם יד (למנוסים שבנינו), מתלים משופרים וכמובן נעילת דיפרנציאל.