כוח המנוע מועבר לגלגלים בסרן הקדמי והוא זה שמושך את הרכב. בכלי רכב בעלי הנעה קדמית, כוח המנוע עובר מתיבת ההילוכים לדיפרנציאל ומשם לציריות/גלגלים. הנטייה הטבעית לאיבוד אחיזה של כלי רכב הנעה קדמית היא תת היגוי. אחד מיתרונותיה הבולטים של הנעה קדמית בכלי רכב יום יומיים (רכבי נוסעים) היא שאין צורך בגל הינע שיעביר את הכח לסרן האחורי ולכן יש יותר מקום בתא הנוסעים. הנעה קדמית היא פשוטה יותר ובעלת פחות רכיבים (כמובן שהדבר נכון רק בכלי רכב בהם המנוע ממוקם בחלקו הקמי של הרכב, המהווים את הרוב המוחלט של כלי הרכב הנמכרים היום) ולכן גם חסכונית יותר בדלק.