תצורת הנעה בה כוח המנוע מועבר לשני הסרנים ומחולק ביניהם בהתאם לתנאי הדרך. הנעה כפולה מפחיתה איבודי אחיזה ומגבירה את השליטה של הנהג ברכב. 2 סוגים להנעה כפולה: סטנדרטית/לא קבועה והנעה כפולה קבועה. בכלי רכב עם מערכת הנעה כפולה קיימים דיפרנציאל קדמי ואחורי בלבד. בכלי רכב בעל הנעה כפולה קבועה בנוסף לדיפרנציאל קדמי ואחורי יש גם דיפרנציאל מרכזי, וזה מאפשר נסיעה  4X4 על הכביש