תצורת הנעה בה כוח המנוע מועבר לסרן האחורי והוא זה שדוחף את הרכב. בכלי רכב בעלי הנעה אחורית, גל ההינע אחראי על העברת הכוח מתיבת ההילוכים לדיפרנציאל ומשם כוח המנוע מחולק בין שני צידי הרכב. מיקום המנוע ברכבי הנעה אחורית משתנה וניתן למצוא תצורות רבות כגון, מנוע קדמי, מנוע מרכזי ומנוע אחורי המשולבות עם הנעה אחורית.